Home » Nieuws
Mrt. 2017

In 2015 riep u de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn in het leven, de ”denktank” voor dieren. Momenteel maakt uw administratie ook nog eens werk van de aanwerving van nieuwe inspecteurs, om het welzijn van onze dieren optimaal te garanderen. Op papier is dit allemaal veelbelovend. Helaas is de praktijk anders.

België: Open brief aan Minister Weyts

Bron: stopdierenmishandeling .be

Als minister van Dierenwelzijn moet het voor u wederom een zware dag geweest zijn, mr. Weyts. Iedereen is ondertussen getuige van de wanpraktijken in het slachthuis van Tielt. U belooft maatregelen te nemen en een dossier neer te leggen bij het parket, wat we toejuichen. Toch blijft het ons verbazen hoe de media beter op de hoogte lijken te zijn van plaatsen waar dierenleed zegeviert, terwijl uw administratie zelden van iets af weet.

Uw inspanningen voor de dieren zijn ons de laatste jaren niet ontgaan, minister Weyts. U deed al enkele pogingen om het dierenleed in ons land te beperken. In 2014 nam u maatregelen om de illegale hondenhandel in de kiem te smoren, nadat het Belang van Limburg een uitgebreide reeks publiceerde over de wantoestanden in de Oost-Europese kwekerijen. Sindsdien moeten pups die ons land binnenkomen 15 weken oud zijn, om zo de handel in te jonge pups net als gevallen van hondsdolheid te beperken.

In 2015 riep u de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn in het leven, de ”denktank” voor dieren. Momenteel maakt uw administratie ook nog eens werk van de aanwerving van nieuwe inspecteurs, om het welzijn van onze dieren optimaal te garanderen. Op papier is dit allemaal veelbelovend. Helaas is de praktijk anders.

We wachten nog steeds vol spanning op de eerste publicatie van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Onlangs haalde u tijdens een commissiezitting aan dat uw denktank voor de dieren druk bezig is met het uitwerken van maatregelen om het dierenleed te beperken. U voorspelt dat er tegen 2018 een eerste aanbeveling van de Raad komt. Mogen we dan ook meteen veronderstellen dat u alle mogelijke problemen doorschuift naar de volgende legislatuur, en dat alle malafide dierenmishandelaars tot aan de verkiezingen carte blanche krijgen?

Uw administratie voert controles uit op alle vlakken, en toch blijven verwaarlozing en dierenmishandeling schering en inslag. Vandaag kregen we de meest verschrikkelijke beelden te zien van de wantoestanden in het slachthuis van Tielt. Zagen de controledierenartsen ter plaatse, die de overheid aanstelde, dan echt het probleem niet? Het is ook niet de eerste keer dat een dierenrechtenorganisatie of de media u moeten wijzen op zulke pijnlijke situaties.

Vorige maand zond Pano een reportage uit over de import van pups uit Oost-Europa. De Slovaakse kweker waar de reporters van het VRT-programma langs gingen staat op de erkende lijst van kwekers. Leken deze locatie en deze handelaar u diervriendelijk? Blijkbaar wel, want onlangs ontving deze malafide hondenkweker, of moeten we zeggen hondenverzamelaar, een erkenning voor een eigen zaak in Vlaanderen: P**** for A**. Jammer dat de kwekerij momenteel niet over een milieuvergunning klasse 2 beschikt, wat betekent dat ze op dit eigenste moment de wet overtreedt. Als vzw tegen dierenmishandeling voelen we ons verplicht om zo’n praktijken aan te klagen. Daarom dienden we alvast een klacht in bij de gemeente Staden. Deze hebben bevestigd, dat de vergunning niet in orde is. De diensten zullen een aanmaning sturen aan de broodfokker.

En dan hebben we het nog niet gehad over de creativiteit van goochelen met data van verkeerd geregistreerde honden, gestolen honden, van honden die in de Belgische databank staan maar nooit een poot op Belgische bodem zetten. Denk maar aan de Puppymex-affaire en meer recent ook het gedoe rond P**** for A**.

We weten dat uw administratie onderbemand is, minister Weyts, en dat het daarom niet altijd makkelijk is om in te grijpen waar nodig. De media doen wel verwoede pogingen om u scherp te houden, niet? We vermoeden dat u ook de bijdrage voor Knack, over de hondenimport uit Oost-Europa, las. De data waarop het artikel gebaseerd is komen van dierenarts Neil Steleman. In drie dagen tijd slaagde hij erin om de koppeling te maken tussen Belgische en Slovaakse databank voor huisdieren. Die klus zou uw administratie toch ook moeten kunnen klaren? Hoewel ze soms een duwtje in de rug nodig hebben. Pas wanneer we uw kabinet op de desinteresse voor de data wijzen, vraagt een communicatiemedewerkster naar de gegevens. En wat gaat de dame met de data doen? Niets, zo blijkt na een telefoontje. Misschien kan een personeelswissel binnen uw administratie ook geen kwaad, minister Weyts.

Lees meer »

Onhygiënische hondenkwekerij volledig ontruimd 81 HONDEN IN BESLAG GENOMEN BIJ HARDLEERS DOGS & FRIENDS

Bron HLN.BE

 

Op bevel van de inspectie dierenwelzijn heeft de politie gisteren de volledige hondenkwekerij Dogs & Friends in Ruiselede ontruimd. Maar liefst 81 honden zijn in asielcentra ondergebracht omdat de uitbaatster ondanks herhaalde klachten, aanmaningen en een uitbatingsverbod gewoon bleef verder doen. "De maat was vol", klinkt het bij minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Hondenkwekerij Dogs & Friends in Ruiselede werd volledig ontruimd. - Lieven SamynHondenkwekerij Dogs & Friends in Ruiselede werd volledig ontruimd. - Lieven Samyn

Al jarenlang kwamen over de hondenkwekerij in de Wantestraat in Ruiselede heel wat klachten binnen van bezorgde dierenliefhebbers. Honden zouden niet goed verzorgd zijn en in onhygiënische omstandigheden leven. Na eerdere controles legden de inspecteurs heel wat maatregelen op, maar die werden niet of nauwelijks nageleefd. De uitbaatster werkte niet mee bij de controles en lachte de opmerkingen weg.

Uitbatingsverbod

Toen de hondenkwekerij al voor de vijfde keer haar erkenning verloor en de uitbaatster de opgelegde maatregelen bleef negeren, besliste minister Weyts om voor de eerste keer een uitbatingsverbod van onbepaalde duur op te leggen. Dat verbod ging op 7 februari in maar bij een nieuwe controle van de inspectie dierenwelzijn bleek er niets veranderd. Van het uitbatingsverbod trok uitbaatster Priscillia Blairon zich ook niets aan. "Wie volhardt in de boosheid, bewijst dat hij het echt niet begrepen heeft", klinkt het op het kabinet van Ben Weyts.

Gisterenochtend ontruimde de politie samen met leden van enkele asielcentra de volledige kwekerij. Maar liefst 81 honden werden in beslag genomen. Onder meer rashonden zoals dalmatiërs, cocker spaniëls, beagles,... Een deel ervan belandde in dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. "De accommodatie op die boerderij was totaal verouderd maar de honden blijken wel in goede gezondheid", zegt Veerle Debaillie van De Leiestreek. "Maar wie zich niet aan de regels houdt, dreigt tegen de lamp te lopen. Het is de minister menens om aan dierenverwaarlozing paal en perk te stellen."

In de boeien

Uitbaatster Priscillia Blairon verzette zich hevig tegen de ontruiming en de inbeslagname van de honden. Daarom sloeg de politie haar in de boeien.

"Een administratieve aanhouding tot de ontruiming voorbij was", legt de politie van de zone regio Tielt uit. "Om toe te laten dat de inspecteurs hun werk konden doen."

Bij Dogs & Friends zijn ze niet te spreken over de actie. "Tegen het uitbatingsverbod is beroep aangetekend bij de Raad van State", weet Priscillia's moeder die alleen op de kwekerij achterbleef. "Zolang daar geen uitspraak is, mocht er geen actie ondernomen worden. Ze namen mijn dochter mee als een boef en lieten mij volledig in het ongewisse." Volgens minister Ben Weyts werkt het beroep bij de Raad van State niet opschortend en mocht de ontruiming wel degelijk plaatsvinden.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-ruiselede/onhygienische-hondenkwekerij-volledig-ontruimd-a3103920/

Lees meer »
Feb. 2017

“Genoeg getalmd. Ben Weyts moet paal en perk stellen aan broodfok en hondengroothandel!”

Na de PANO-reportage: GAIA eist verbod verkoop puppy’s uit Oost-Europa en dient klacht in bij Orde Dierenartsen

“Genoeg getalmd. Ben Weyts moet paal en perk stellen aan broodfok en hondengroothandel!”

Gisteren toonde de onthullende Panoreportage over de wanpraktijken van de puppyhandel hoe eenvoudig het is om van een Oost-Europese puppy een Belgische puppy te maken. Wie een Belgische dierenarts vindt die Belgische blanco paspoorten en identificatiedocumenten ter beschikking stelt, kan aan de slag. GAIA vraagt het gerecht onmiddellijk een onderzoek in te stellen naar de dierenarts die zo gewillig deze documenten vrijgaf en dient bij de Orde van Dierenartsen klacht in tegen de betrokken dierenarts. Ook de Vlaamse Minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, moet drastisch ingrijpen, zegt GAIA, en de Vlaamse lijst van erkende Oost-Europese "kwekers" van puppy's * uitmesten. De minister mag zich onder geen beding als een zachte heelmeester opstellen want die kunnen zoals geweten – ongewild – stinkende wonden maken.

Ban de groothandel in Oost-Europese puppy’s en de broodfok

Anders gezegd: GAIA eist dat de verkoop van puppy’s uit Oost-Europa aan banden gelegd wordt. De minister van Dierenwelzijn moet ook paal en perk stellen aan broodfok en groothandel in puppy’s. Dat vereist structurele mategelen, geen halfzachte maatregelen voor de schone schijn. De gezondheids- en welzijnsbelangen van de honden moeten voorgaan op het winstbejag van de handelaars en fokkers. Het is onaanvaardbaar dat wie een pup wil aanschaffen geen garantie heeft dat hij een gezonde en goed gesocialiseerde hond in huis haalt. Het consumentenbedrog is inherent aan de praktijk van broodfok (grootschalige, onzorgvuldige kweek en verkoop van – al dan niet ingevoerde pups – van verschillende rassen) en moet er absoluut uit: de stinkende stallen moeten doeltreffend uitgemest worden. GAIA vindt het onbegrijpelijk dat in de Pano-reportage zowaar een broodfokker/groothandelaar aangeprezen werd, door wie de makers zich blijkbaar op sleeptouw lieten nemen. Michel Vandenbosch: “Gestopt met invoer van pups of niet, mensen moeten beseffen dat wie bij grootschalige fokkers van verschillende hondenrassen een pup koopt, groter risico loopt dat hij zich een ongezonde en slecht gesocialiseerde probleemhond laat aansmeren.

Sla Oost-Europese “kwekers” in de ban

Op dit moment mogen bijvoorbeeld volgende Oost-Europese "kwekers" ongelimiteerd puppy's transporteren om ze door te verkopen aan Belgische doorverkopers: het Slovaakse "Puppy Export" en "Animal Transport"; het Hongaarse "Eurodog Hungary"; de Tsjechische ondernemingen "Pavlikova" en "Skladalova"; enzovoort. Er staan niet minder dan 17 ondernemingen op de lijst. Kern van het probleem is dat Oost-Europese bedrijven de dieren helemaal niet zelf kweken, terwijl dat nochtans wettelijk verplicht is (zie bijgevoegd artikel uit het Koninklijk Besluit ter zake)! Waar de dieren dus vandaan komen en in welke omstandigheden ze gekweekt zijn, weet niemand.

Het is hoog tijd dat minister Weyts daartegen krachtdadig optreedt. Reeds in 2014 zei de minister immers over de lijst van de erkende buitenlandse "kwekers" (in Woef-magazine): "Het klopt dat de instellingen op die lijst niet volledig koosjer blijken te zijn. In de praktijk zijn het geen hondenfokkerijen, maar wel transitcentra die de pups verzamelen bij boeren en ze gewoon op het transport zetten naar ons land. Dat loopt dus helemaal fout."

Niets veranderd

Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er niets ten gronde veranderd. Nog steeds bevoorraden dierenwinkels zich met puppy’s uit Oost-Europa, die ze ‘aan de lopende band’ verkopen aan vaak goedgelovige kopers en die afkomstig zijn uit transit- of verzamelcentra zonder dat er iets bekend is over de eigenlijke kwekers. Dat net puppy’s uit Oost-Europa veel vaker ziek zijn dan puppy's afkomstig uit België mag dan ook niet verbazen. De zieke puppy die uiteindelijk aan parvo sterft was opnieuw afkomstig van dierenwinkel Puppy House uit Boechout, waarvan de zaakvoerders, het echtpaar Clerckx, op 15 maart 2017 moeten verschijnen voor de correctionele rechtbank van Antwerpen wegens dierenmishandeling en oplichting van de consument. Ben Weyts mag geen seconde langer wachten: op dit moment is er niet de minste transparantie over de eigenlijke herkomst van de puppy’s die verkocht worden in dierenwinkels. Hoe langer de minister treuzelt om de Oost-Europese verzamelcentra aan te pakken, hoe langer het lijden van Oost-Europese moederdieren, ondergebracht in één of andere voormalige varkensstal of in donkere kelders, zal blijven voortduren.

Proces tegen beruchte “Puppy House” (voorheen “Dierenplezier”)

Er zijn ook lichtpunten: op 15 maart 2017 vindt het strafproces plaats tegen de uitbaters van "Puppy House" (voorheen “Dierenplezier”) in Boechout. Deze mensen hadden een constructie opgezet met een Oost-Europees verzamelcentrum dat honderden te jonge puppy's naar België heeft getransporteerd. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch licht toe: "De strafzaak tegen Puppy House wordt een echt test case. Begin dit jaar verwees de Raadkamer de zaakvoerders door naar de Antwerpse correctionele rechtbank. Ze worden aangeklaagd wegens het illegale verhandelen van te jonge puppy’s en oplichting. GAIA stelt zich burgerlijke partij in deze zaak. De rechtbank krijgt van ons de bewijzen voorgeschoteld waaruit blijkt dat meer dan 400 honden onder de 8 weken op transport naar België zijn gezet. De reportage van Pano toont aan welke gevaren voor mens en dier daaraan verbonden zijn. Hopelijk heeft de rechtbank meegekeken." Anthony Godfroid, de advocaat van GAIA, vult aan: "Al jaren worden de misstanden in de internationale puppytrafiek aangeklaagd. Over een kleine maand zal de strafzaak worden ingeleid tegen een importeur die ervan verdacht wordt dat hij honderden Oost-Europese puppy's op veel te jonge leeftijd bij de moeder heeft weggehaald. Na de media is het nu de beurt aan het gerecht om het nodige belang te hechten aan malafide praktijken waarbij dierenartsen blijkbaar een cruciale rol spelen. Het gerecht moet duidelijk maken dat hondenhandelaars zich niet straffeloos te buiten kunnen gaan aan wanpraktijken en wetsinbreuken."

http://www.gaia.be/…/na-pano-reportage-gaia-eist-verbod-ver…

Lees meer »

Net sluit zich rond hondenhandelaar uit Hapert

Bron: eindhovens Dagblad 23-02-2017

http://www.ed.nl/…/net-sluit-zich-rond-hondenhandelaar-ui…/…

Net sluit zich rond hondenhandelaar uit Hapert

Hapert/Den Bosch - Opnieuw heeft de omstreden Hapertse puppyhandelaar Dutch Pet Farm de deksel op de neus gekregen van de rechter. De rechter heeft donderdag andermaal geoordeeld dat het bedrijf moet stoppen met het handelen in honden.

De rechter vindt dat de gemeente, die fors inzet om de verkoper het werken onmogelijk te maken, al het recht heeft om in te grijpen. De handelaar vindt dat hij wordt weggepest.

Marktplaats
Eerder wees de rechter een verzoek van het bedrijf, ook bekend onder de naam Holland Pets en PuppyPoint, om toch te mogen doorgaan ook al af. Het bedrijf importeert, fokt en houdt honden. En verkoopt ze al vele jaren lang onder meer via verschillende gebruikersaccounts via Marktplaats. Zoals op dit moment bijvoorbeeld dwergteckeltjes à 400 euro, golden retriever-pups voor 450 euro en jonge Duitse herders voor eenzelfde bedrag.

De verkoop van met name uit Oost-Europa geïmporteerde hondjes kwam in april vorig jaar aan het licht tijdens een grote controle van de politie en de voedsel- en warenautoriteit. Over het bedrijf staan veel klachten op internet omdat veel hondjes ziek worden en snel overlijden. De gemeente probeert sindsdien het bedrijf weg te krijgen. Met een reeks dwangsommen, samen zo'n driekwart miljoen euro, probeert de gemeente het werken onmogelijk te maken.

Handhaving
Dutch Pet Farm vindt het allemaal vooringenomen en de dwangsom buitenproportioneel. De rechter ziet dat anders. Bladel mag een hogere prioriteit geven aan handhaving van overtredingen als maatschappelijke onrust hiervoor aanleiding geeft. Dat wil niet zeggen dat de gemeente daarom partijdig zou zijn. De in het vooruitzicht gestelde boetes zijn ook niet te hoog, stelt de rechter. Een dwangsom is bedoeld om Dutch Pet Farm te dwingen de overtreding te beëindigen, niet om een overtreding af te kopen.

Bovendien gelooft de rechter er niets van dat het bedrijf een groot deel van zijn honden zelf zou fokken. Uit gegevens die de rechter heeft gekregen, blijkt dat veel hondjes maar kort in Hapert zouden verblijven. En dat maakt het fokken niet erg waarschijnlijk. De hondenhandelaar heeft eerder al aangekondigd door te gaan met procederen.

Lees meer »

Puppy for ALL Tientallen verwaarloosde puppy’s en negen volwassen honden zijn in beslag genomen bij een speciaalzaak in Westrozebeke. De wanpraktijken kwamen aan het licht na een inval van Inspectie Dierenwelzijn en de politie.

Grootschalige verwaarlozing van puppy's in speciaalzaak in Westrozebeke Betreft Puppy for ALL

Tientallen verwaarloosde puppy’s en negen volwassen honden zijn in beslag genomen bij een speciaalzaak in Westrozebeke. De wanpraktijken kwamen aan het licht na een inval van Inspectie Dierenwelzijn en de politie.

De volwassen kweekdieren verkeerden in slechte toestand en haden kale plekken maar ook vlooien en luizen. Daarnaast hadden de eigenaars niet de benodigde officiële papieren voor de honden. Ook de puppy’s hadden last van ontstekingen en zaten onder de vlooien en luizen, ze verbleven in kleine ruimten en waren ondervoed.

#broodfokmoetstoppen

De dieren zouden uit Oost-Europa geïmporteerd zijn met als doel om hier doorverkocht te worden aan woekerwinsten maar het parket heeft hier nog geen aanwijzingen voor. Veelal worden ze aangeboden op sites zoals 2dehands.be en Facebook.

Lees meer »

Zou mooi zijn als meerdere gemeentes zouden volgen. Wat deze betreft, helaas beperkte de klachten zich niet tot 2016, zelfs afgelopen weekend is er nog een hele jonge pup bezweken aan parvo van deze handel, bij het nakijken van het vaccinatie boekje bleek de pup ge-ent te zijn met een vaccin waarvan de houdbaarheid over datum was, en waarbij de geplakte sticker in het boekje was bewerkt zodat die datum niet op zou vallen.

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/…/Heemskerk-wil-einde-aa…

Heemskerk wil einde aan handel in puppy’s

HEEMSKERK - Heemskerk wil een einde aan de handel in jonge hondjes door Bas Jordens van de Voorweg. Omdat de puppyhandel volgens de gemeente in strijd is met het bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied gaat de gemeente een handhavingsprocedure starten desnoods met een dwangsom. Jordens laat weten een advocaat in te schakelen.

Door Friso Bosf.bos@hollandmediacombinatie.nl - 22-2-2017, 20:50 (Update 22-2-2017, 20:50)

In 2016 ontving de gemeente Heemskerk regelmatig klachten over mogelijke misstanden bij de verkoop van jonge hondjes door Jordens. Klachten over gezondheidsproblemen van de diertjes en het vermeende gesjoemel met hondenpaspoorten. Volgens Jordens was er sprake van een hetze tegen hem.

Op 16 juni 2016 heeft een integrale controle plaatsgehad in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond en de politie. In een bijgebouw op het perceel werden zeventien jonge hondjes aangetroffen. Verdeeld over zeven hokken, bedoeld voor verkoop.

Volgens de gemeente Heemskerk past dit niet in het bestemmingsplan. Op het perceel van Jordens rust de bestemming agrarisch/tuindersgebied. De woning van Jordens is een bedrijfswoning.

Overgangsrecht

Voorheen werd geconcludeerd dat de handel in hondjes door overgangsrecht moest worden toegestaan. Daar maakt het college van burgmeester en wethouders nu een einde aan. ‘Ook onder het vorige bestemmingsplan blijkt de handel in hondjes niet te passen’, concluderen burgemeester en wethouders. ‘Beroep of bedrijf aan huis is ook onmogelijk omdat het een bedrijfswoning is. Bedrijf aan huis kan alleen als er een woonbestemming op rust.

Jordens zegt dat de brief vol onjuistheden zit. ,,Maar als de locatie een probleem is, dan zoek ik gewoon een andere locatie. Het is jammer dat de gemeente niet de dialoog heeft gezocht’’, zegt hij. ,,Ik leg het verder bij mijn advocaat neer.’’

De gemeente heeft geen bevoegdheid als het gaat om het onderzoeken van meldingen over dierenwelzijn. Dat is de taak van de Voedsel en Warenautoriteit.

Lees meer »

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert geschokt op de Pano-reportage over honden-pups uit Slovakije

België: Weyts: "Nog veel rotte appels bij hondenhandelaars en dierenartsen"

Bron: deredactie.be Rik Arnoudt
#broodfokmoetstoppen

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert geschokt op de Pano-reportage over honden-pups uit Slovakije. In die reportage is te zien dat een Belgische dierenarts meewerkt aan het vervalsen van paspoorten voor honden en dat vaak te jonge pups worden ingevoerd. Weyts wil meer controles in de sector kunnen doen, óók bij de dierenartsen.
lees ook
Meer geïmporteerde honden in Vlaanderen, voldoen niet altijd aan alle regels
"Er zitten nog veel te veel rotte appels in, niet alleen bij de hondenhandelaars maar ook bij de dierenartsen", zegt Ben Weyts. "Ik vraag dus veel meer medewerking van de Orde van Dierenartsen."

"Wij zullen ervoor zorgen dat wij gegevens aan de Orde van Dierenartsen zullen doorgeven van alle dierenartsen die in opspraak komen op het vlak van dierenwelzijn. Als het gaat over disciplinaire maatregelen of een beroepsverbod, is dat een zaak voor hen."

Het Eén-programma "Pano" ontdekte dat de Europese richtlijnen niet in alle landen worden nageleefd. Als er bijvoorbeeld puppy's van minder dan 15 weken oud worden ingevoerd, ontstaat er risico op besmetting met hondsdolheid.

Lees meer »

Tv-presentator en dierenliefhebber Chris Dusauchoit blikt vooruit naar de Pano-reportage over hondenhandel in Oost-Europa. 'Mensen willen hun puppy vandaag nog en stellen geen vragen. Ze lopen recht in hun ongeluk en hun pupje loopt mee.'

Bron: Knack.be Chris Dusauchoit
22/02/17 om 18:03 - Bijgewerkt om 18:02

Tv-presentator en dierenliefhebber Chris Dusauchoit blikt vooruit naar de Pano-reportage over hondenhandel in Oost-Europa. 'Mensen willen hun puppy vandaag nog en stellen geen vragen. Ze lopen recht in hun ongeluk en hun pupje loopt mee.'

Spraakmakend wordt het, de Pano-reportage vanavond op één over Oost-Europese hondjes. Er zullen hier en daar traantjes vloeien, dat is zeker.

Je ziet baasjes die rouwen om een pup, je ziet hondjes sterven op een stuk keukenrol of koude tegels, je ziet pups naast elkaar gestapeld als waren ze dooie vis in plastic bakken, pups die sméken om vastgepakt te worden.

De reportage begint met het goede nieuws: er zijn nog bonafide hondenkwekers in dit land. We zien een mevrouw die beagles grootbrengt. Bij haar geldt niet dat de klant koning is, maar de pup. Als je er een hond wil kopen, moet je minstens een jaar wachten. Ook dan hangt het nog af van hoe je behuisd bent en hoeveel tijd je in je pup kan investeren. Kostprijs: 1000 euro. Je zou daardoor toch twee keer nadenken en zo hoort het ook. Een hond is geen tablet.

'Mensen die per se vandaag nog een pup mee naar huis willen, lopen recht in hun ongeluk'
Dan maar naar een andere erkende kweker die in minstens twintig rassen grossiert en zonder blozen toegeeft waarom hij in de business zit: voor het geld. Mijnheer was gestopt met de import van Oost-Europese pups omdat er 1 procent sterfte was. Het geeft meteen aan hoezeer die luitjes op hun centen zitten. Hier kost een beagle 'maar' 700 euro...

Maar dan dalen we af naar de voorgeborchten van de hel in Oost-Europa, waar pups in donkere kelders zitten of in varkensstallen. En naar de Belgische beroepsvereniging van de erkende (groot)kwekers en exporteurs, Ani-Zoo. Nomen est omen. De woordvoerder van Ani-Zoo zag nergens in Oost-Europa stront aan de knikker, integendeel we konden er in België op bepaalde vlakken zelfs nog van leren. Als uit de reportage blijkt dat Belgische dierenartsen frauderen met paspoorten van Oost-Europese pups, dan antwoordt hij zonder verpinken: Ja, wat wilt ge? Als de mensen er de hele tijd op hameren dat het daar slecht gaat, dan krijgt ge zoiets hé. Topkerel.

Het kalf ligt op vele plaatsen gebonden. Bij de overheid die de hondenkweek organiseert als eender welke andere nijverheid. Bij een beroepsvereniging waar ik eens goed moet om lachen. Bij de charlatans die honden behandelen als waren het insecten en bij dierenartsen hier die het beroep te schande maken. Maar zeker ook en vooral bij mensen die hoe goedbedoeld ook niet nadenken over zoiets belangrijks als het in huis halen van een pup. Ze willen hem vandaag nog en ze stellen geen vragen. Ze lopen recht in hun ongeluk en hun pupje loopt mee.

Pano wijst terecht op het gevaar voor hondsdolheid, maar wat mijn hondenhart nog veel meer doet bloeden, is dat al die pups die uit de groothandel komen vooral in hun zieltje zijn verschrompeld.

Tussen hun derde en hun twaalfde week ligt de beslissende socialisatiefase. De gordijnen in hun kopje gaan dan voor twee maanden open en daarna onherroepelijk weer dicht.
Tussen hun derde en hun twaalfde week ligt de beslissende socialisatiefase. De gordijnen in hun kopje gaan dan voor twee maanden open en daarna onherroepelijk weer dicht. In die tijd moeten ze àlles leren wat ze later nodig hebben: wat mensen en kinderen zijn, en andere honden en katten en een bus en een vrachtwagen en een stofzuiger. Echte hobbykwekers brengen dat allemaal in orde. Als je pup meegaat, dan zijn ze al bepoteld en gestreeld van 's morgens tot 's avonds. Dat kan geen enkele Belgische kweker die meer dan twee rassen heeft voor mekaar krijgen, wat Ani-Zoo ook uit zijn nek moge kletsen. Laat staan dat je een verknipt hondje wil dat nooit is vastgepakt en is opgegroeid in een donkere kelder.

Wie per se een pup, wil moet maar op één adres zijn: daar waar je een jaar moet wachten. Wie een hond in huis wil, kan er misschien niet vandaag, maar zeker wel morgen eentje meekrijgen uit het asiel. Daar wachten heel veel lieve beesten op een tweede kans en een warme thuis. Don't shop, adopt.

Lees meer »

Het resultaat mensen willen ook zo’n hond omdat de sterren er ook zo’n een hebben. Impuls aankopen noemen we zo iets,in plaats dat men zich eerst verdiept in een ras in dit geval de Franse Buldog denken ze nergens aan “Ze willen er gewoon een”! En dit soort kuddegedrag is ook een probleem in Nederland en Belgie.

#broodfokmoetstoppen

Ook hier zie je dat er zogenaamde bekende mensen (), oorzaak zijn en zelfs ook hun namen worden gebruikt om pups aan de man te brengen, voor grof geld, waarvan in het land van herkomst weinig word betaald, en maar raak word gefokt. We zien dit zelfs bij bepaalde kleine rassen, die zo als handbagage per vliegtuig of auto of trein vanuit de Oostbloklanden hier binnen worden gebracht, Niet door de geijkte handelaren, nee door particulieren die dit op grote schaal doen als tussen handel fungeren en dit gebeurd zelfs met zgn stamboom-pups ook vanuit 3e landen met veel klachten als gevolg.

Loop dus niet als een gek achter die tv , voetbal of andere bekende gasten aan als u een hond wil aanschaffen.
Een pup of hond kies je bewust voor zijn leven, en moet dus bij u en uw situatie passen. Ook honden hebben een karakter, dat is een bijbehorend ras- eigenschap, welk bepaald gedrag mee brengt die niet bij iedereen past en wenselijk is. Verdiep u daar dus eerst in, en ga daarna bewust op zoek naar het ras (karakter) wat bij u past en ga daarna bewust op zoek.

---------------------------------------------------------------------------------

Engeland
Bron: The Sun

De georganiseerde misdaad verhandeld nu liever pups in plaats van drugs….
In een week tijd verdienen ze hier snel een kleine 47 duizend euro

Franse Buldog’s zijn de favoriete geldmachine waar ze vandaan komen maakt voor de criminele niet uit als ze maar geld op brengen. Door aan de enorme vraag te kunnen voldoen komen ze vooral uit landen zoals Roemenië. Waar de leefsituatie van de ouder dieren erbarmelijk zijn en ziektes meer een feit zijn dan uitzondering. Daarbij komt dat de Franse buldog al geen gezond ras is. En in dit soort landen word er niet gekeken naar dierenwelzijn laat staan aan erfelijkheid en ziektes.

Er telt maar 1 ding veel pups fokken met alle gevolgen van dien.

Al 27 jaar staat de Labrador op de eerste plek maar als dit zo door gaat worden ze geklopt door de Franse buldog. De Kennel Club waarschuwt voor alle risico’s die het met zich mee brengt om dit soort pups te kopen van deze criminelen.

De pups die gesmokkeld het land binnen komen zijn meestal niet gevaccineerd en kunnen infecties en dodelijke ziektes bij zich hebben.

Deze rage voor de Franse buldog word gevoed door vele foto’s van bekendheden (Lady Gaga, David Beckham, Holly Willoughby en Millie Mackintosh.) met hun fotogenieke hond en volop online en in de media getoond.

Dierenarts David Marin, van de Brownlow veterinaire groep zei het volgende hierover: De pup dealers verdienen snel cash met veel minder risico’s als dat men drugs en sigaretten invoert.

Er zijn bewijzen dat ze tussen de € 700 en € 1750 per hond krijgen.

De Kennel Club secretaris zei: De Franse buldog is een prachtig ras maar het is zeer onverstandig om gewoon te kopen omdat het er schattig en modieus uit ziet. Iedereen wil graag pronken met zijn hond daar is niks mis mee….maar dit gedrag van mensen resulteert er meestal in dat de toename in de populariteit van bepaalde hondenrassen te snel groeit.

En het grootste probleem is dat dit de deuren opent voor gewetenloze fokkers die het zien als een kans om heel snel hun portemonnee te vullen. Zonder zich te bekommeren over de gezondheid en het welzijn van de dieren.

Er zijn vermoedelijk tot honderd honden-smokkel bendes actief die gemiddeld 200 pups dagelijks Engeland binnen brengen.

De puppy handel is sterk gestegen sinds dat in 2011 de invoering van het huisdieren paspoort een feit werd. Sinds dien hoefden honden die in Engeland binnen kwamen niet meer in quarantaine.

Landen waar vooral veel pups vandaan komen zijn Roemenië, Hongarije en Litouwen.

Uit een undercover onderzoek is gebleken dat in 2015 alle wetten en regels genegeerd werden door deze puppy-bendes. Met behulp van een paspoort die voorzien waren van valse data en valse geboorte datums.

De pups worden in grote aantallen gekocht bij puppy boerderijen en vervolgens in auto’s busjes gepropt om de reis af te leggen van ruim 20 uur.

Als ze dan in aangeboden worden op sites zoals Preloved en Gumtree worden er vaak teksten gebruikt dat het nakomelingen zijn van hun gekoesterde familiehond.

Lees meer »