INLEIDING
Er zijn bepaalde regels in het leven geroepen om dieren van het ene land naar het andere land te mogen
importeren en exporteren, de import-regels over verplaatsingen binnen de EG of verplaatsingen uit een derde land naar de EG zijn vrijwel identiek, alleen de documenten verschillen hierin, daarover later meer.
Houdt er rekening mee dat indien je dieren wilt importeren, dit een commerciële bezigheid is. Je bent wettelijk verplicht je aan de opgestelde regels en wetgeving te voldoen, ook al maak je er geen winst op.Wat heb je nodig om een officiële stichting op te richten:

 

LET OP:
Dit document beschrijft de verplichtingen waar je je als stichting aan moet houden als je op legale wijze wil importeren. De informatie betreffende het exporteren van dieren is per exportland verschillend en kunnen we dan ook niet beschrijven. Wanneer je vanuit een specifiek land wil exporteren, dien je informatie in te winnen bij de veterinaire autoriteit ter plaatse.
Je bent als stichting verantwoordelijk voor de dieren die je importeert. Welzijn zou prioriteit moeten zijn.
Het voldoen aan wettelijke regels zegt op zich niets over de kwaliteit van plaatsingen en het optimaal functioneren van een herplaatsende partij. Potentiële adoptanten wordt dan ook aangeraden zich te verdiepen in de activiteiten van de desbetreffende stichting.
Naast het wettelijke deel heb je als stichting ook verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid, nazorg en ondersteuning van adoptanten wanneer deze niet langer kunnen zorgen voor het geadopteerde dier.
Deze tekst is opgesteld door Alex Voncken, Stichting Setter Rescue Netherlands. www.setter-rescue.nl,

Op verzoek van Suze Steenbergen