Wat is kennelhoest

Kennelhoest is een infectie van de voorste luchtwegen bij de hond. De voorste luchtwegen waar deze infectie plaats vindt zijn de keel, de luchtpijp en zijn eerste vertakkingen.

Oorzaak

De kennelhoestinfectie wordt veroorzaakt door een combinatie van verschillende virussen en een bacterie. De virussen die hierin een rol kunnen spelen zijn onder andere Para-Influenzavirus, canine adenovirus (type 1 en 2). Bordetella Bronchiseptica is de bacterie die kennelhoest kan veroorzaken. Het is een zeer besmettelijke ziekte maar meestal niet levensbedreigend. Verminderde weerstand, stress, veel blaffen of een hogere infectiedruk (veel honden bij elkaar waarvan meerdere de aandoening hebben) verhogen de kans op verspreiding en aanslaan van de infectie.

 

Besmetting

De naam kennelhoest geeft al aan dat besmetting meestal optreedt op plaatsten waar veel honden bijeen komen zoals op shows, uitlaatplaatsen, trainingen bij clubs, in kennels en pensions. Via zeer kleine waterdruppeltjes bij niezen en hoesten vindt er een verspreiding plaats van de infectie.

Een hoestende hond moet dus bij andere honden vandaan gehouden worden om verspreiding te voorkomen. Houd er rekening mee dat besmetting ook via mensenhanden of kleding kan plaats vinden. Ga er altijd van uit dat de infectiekans zeker blijft bestaan zolang de hond hoest.

 

De symptomen

De symptomen bij kennelhoest zijn een droge harde hoest waarbij de hond soms kokhalst en slijm op  braakt. Het lijkt soms of er iets in zijn keel vastzit. De hond kan slomer zijn, minder willen eten en koorts hebben. De symptomen kunnen variëren van een droge hoest tot een ernstige longontsteking. Een pup of een oudere hond is vaak zieker dan een gezonde en goed gevaccineerde hond. De ziekte kan vergeleken worden met een griep bij de mens, waarbij ook verschillende virussen een rol spelen en het ziektebeeld niet altijd uniform is. De incubatietijd van kennelhoest ligt tussen 3 en 10 dagen. Dit is de tijd vanaf het moment dat de hond de infectie oploopt tot het moment dat de hond symptomen vertoont.

 

Ziekteverloop

Een milde kennelhoest kan binnen een paar dagen vanzelf overgaan, maar kan ook verergeren en een longontsteking of chronische bronchitis veroorzaken. Wanneer de hond langer dan een paar dagen hoest en/of ziek wordt is een behandeling noodzakelijk. De hond zal door de dierenarts worden nagekeken of het kennelhoest betreft of een andere ziekte.

 

Behandeling van kennelhoest

 

Een lichte kennelhoest infectie gaat meestal vanzelf over. U kunt dit bevorderen door een borsttuig i.p.v. een halsband te gebruiken (een halsband wekt door druk op de luchtpijp immers telkens weer hoesten op). Eventueel kan een paar dagen zacht voer gegeven worden. Een goed geventileerde omgeving en een paar dagen rust geven vaak ook verbetering.

De verdere behandeling van kennelhoest kan bestaan uit het geven van een antibioticum, een hoestdrank, een hoestonderdrukker en/of een slijmoplosser door de dierenarts. Controle is vooral nodig bij de dieren waarbij de kans op complicaties groter is, puppy of oudere hond,  maar ook als zonder controle van de hond er niet gezegd kan worden dat het om kennelhoest gaat. Diverse hart- en longaandoeningen kunnen ook de oorzaak van het hoesten zijn en dan is het vlot inzetten van een daarop gerichte behandeling van groot belang.

 

Vaccinatie

Om het risico te verkleinen, dat uw hond kennelhoest krijgt kunt u hem laten vaccineren. In de jaarlijkse vaccinatie zit al een deel bescherming. Daarnaast bestaat er nog een apart vaccin tegen de bordetella bronchiseptica bacterie. Het vaccin wordt toegediend via een neusdruppel. In de neus en de voorste luchtwegen wordt er ter plaatse een goede bescherming opgebouwd. Voor een goede bescherming moet jaarlijks geënt worden. Vele pensions stellen deze enting verplicht.

 

Een vaccinatie geeft geen 100% bescherming, onder andere door veranderingen in de veroorzakende virussen, maar een geënte hond maakt een veel mildere infectie door bij besmetting.