Traces, oftewel TRAde Control and Expert System, is in het leven geroepen zodat men kan vervolgen waar een
dier overal geweest is en met wie het in aanraking is gekomen om de verspreiding van ziektes te voorkomen.
Binnen het systeem kan men kiezen voor; “gezondheidscertificaat voor de intracommunautaire handel”, hier
kan men alle gegevens invullen over het dier, de afzender, oorsprong, transporteur, geadresseerde en
bestemming. Indien men aangemeld is binnen Traces, kan men dit document ook voorbereiden en als alle
gegevens kloppen online zetten, dit maakt dat de erkende dierenarts ter plekke het een stuk makkelijker heeft
en tijd spaart.
Iedereen op het document moet in het bezit zijn van een Traces registratienummer, dus ook als de hond/kat
naar een definitieve bestemming gaat, moet deze bestemming een registratie hebben. Alle adressen welke
Nederland geregistreerd staan met een nummer beginnend met NL zijn in principe eenmalige registraties. De
importerende stichting is altijd de geadresseerde in het document ,als dit een “adoptant ”is, betekent dat, dat
de adoptant zelf de hond/kat geadopteerd heeft, wat niet juist is, indien een stichting dit voor haar rekening
heeft genomen.
De bestemming ( waar de hond minimaal 48 uur verblijft ) kan de stichting zijn, een tijdelijke opvang of een
definitief verblijf. Indien alle gegevens bekend zijn kan men op elk gewenst tijdstip dit document online zetten,
echter kan men pas op zijn vroegst 48 uur voor vertrek met de hond/kat langs een erkende dierenarts ( niet
elke dierenarts mag/kan traces opmaken ) en het al voorbereide document geldig maken. Overigens wordt het
document meestal in het land van oorsprong opgemaakt, omdat er in Nederland maar weinigen zijn die in
Traces kunnen werken en weten hoe het functioneert, als men dat wel kan/mag is het aan te bevelen dit ook
te doen, omdat er in de praktijk in andere landen nogal wat foutjes mee gemaakt worden.