Vandaag vond de commissie Dierenwelzijn plaats!

Gepubliceerd op 25 maart 2015 om 23:21

Vandaag vond de commissie Dierenwelzijn plaats. Minister Weyts heeft daar de massale import van oostblokhonden een zeer groot probleem genoemd. Een man naar ons hart! Quote van de minister: "Ten gronde heb ik in mijn antwoorden op de schriftelijke vragen gewezen op het risico van ziekte en sterfte bij de invoer van jongere pups.

Ik vind dat de voordelen van een globale verplichte minimumleeftijd van 15 weken tegen de nadelen opwegen. Ik wil de massale import van puppy’s aan banden leggen. De 15 wekenregel lijkt me om die reden een goede regel.

Ik wil hier indicatief iets aan toevoegen. Ik heb eens laten nakijken in de databank voor de registratie van honden of het onderscheid kan worden gemaakt tussen het sterftecijfer van honden met een Belgisch en met een buitenlands paspoort. Als we het onderscheid maken tussen honden jonger en ouder dan 4 maanden is de verhouding bij de Belgische honden 1 op 7. Bij honden jonger dan 4 maanden is het sterftecijfer ongeveer 8000. Voor oudere honden is dat 54.000. Dat is 1 op 7. Voor honden met een buitenlands paspoort is de verhouding 1 op 1. Er worden evenveel overleden honden jonger dan 4 maanden als ouder dan 4 maanden gerapporteerd. Dit is geen wetenschappelijk onderzoek, het is een indicatieve vaststelling. Ongetwijfeld worden niet alle honden geregistreerd.

Deze vaststelling is veelzeggend en onderstreept nogmaals hoe belangrijk het is de massale import van puppy’s aan banden te leggen. Dit is echt nodig. De voordelen wegen absoluut op tegen de beperkte nadelen. Ik snap dat dit voor bepaalde kwekers die heel specifieke rassen willen importeren een bijkomende moeilijkheid vormt. Dit is echter niet onoverkomelijk. Uiteindelijk vindt de socialisatie plaats tijdens die periode van vijftien weken. Dit betekent dat de honden vertrouwd worden met de omgang met mensen, met geluiden en met drukte. Dat is socialisatie."import-1.jpg