Hondenfokker in de fout: wie niet horen wil...

Gepubliceerd op 6 oktober 2015 om 17:32

"Een bestuurlijke boete van drieduizend euro! Tevreden las ik de brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Namens de staatssecretaris van Economische Zaken deelde RVO een door mij bezochte hondenfokker in Brabant mee, dat het bezwaar "ik wist niet dat ik mijn honden moet registreren en jaarlijks moet enten" ongegrond was. Mijn zogeheten 'boeterapport' was duidelijk: dit is niet iemand die af en toe een nestje heeft. Nee, dit is een beroepsfokker. En die moet zich gewoon aan de regels houden!"

Bron: Door De Inspecteurs Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

 

"Een bestuurlijke boete van drieduizend euro! Tevreden las ik de brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Namens de staatssecretaris van Economische Zaken deelde RVO een door mij bezochte hondenfokker in Brabant mee, dat het bezwaar "ik wist niet dat ik mijn honden moet registreren en jaarlijks moet enten" ongegrond was. Mijn zogeheten 'boeterapport' was duidelijk: dit is niet iemand die af en toe een nestje heeft. Nee, dit is een beroepsfokker. En die moet zich gewoon aan de regels houden!"

"De hondenhandel blijft de gemoederen behoorlijk bezighouden. En terecht. Als inspecteur van de Dierenbescherming weet ik welk leed er soms schuilgaat achter de deuren. De klant krijgt dit niet te zien als hij komt voor zo'n lief schattig puppy dat hij via internet heeft gevonden. De hondenhandel is een groot probleem en ik heb met eigen ogen gezien wat voor onnoemelijk leed hondenhandel kan veroorzaken; bij de dieren natuurlijk, maar óók bij de helaas vaak argeloze koper.


Honden met problemenTalloze diertjes sterven een vroege dood en ontwikkelen gedragsproblemen. En dan heb ik het maar even niet over de moederhonden, fokteven die maar voor één doel worden gehouden: pups werpen. Een ramp voor de dieren en de gezinnen die het treft. Want na torenhoge dierenartsrekeningen volgt dan niet zelden toch het treurige afscheid. Mocht het qua gezondheid wél goed gaan, dan dient zich een ander probleem aan: vaak zijn de pups niet of nauwelijks gesocialiseerd. Je kunt er de klok op gelijk zetten dat er dan gedragsproblemen ontstaan. Agressie, of juist volkomen apathisch gedrag bijvoorbeeld.

Je zou haast denken dat de mensen die een hondje willen kopen inmiddels beter moeten weten. Voor een deel is dat zeker waar, want ik doe dit werk al vele jaren en zo lang ik me kan heugen, wordt er gewaarschuwd om niet een hondje te kopen bij allerlei fokkers en handelaren die zich presenteren op digitale marktplaatsen. Bij hen is bijna alles 'uit voorraad leverbaar' en tegen relatief aantrekkelijke prijzen. Maar voor de gewone, goedbedoelende consument blijkt het toch niet altijd even makkelijk om het kaf van het koren te scheiden.
Schimmige hondenhandelEn juist daarom is het zo belangrijk dat de handhaving op orde is. Dat er inspecteurs zijn met een hart voor dieren, zoals mijn collega's en ik die 'het wereldje' goed kennen en kunnen optreden als dat nodig is. Want het is een schimmige business, en die speelt zich zeker niet alleen af in donkere schuren in Oost-Europa. Door alle aandacht hiervoor, zou je haast vergeten dat er ook in ons eigen land fokkers actief zijn, die behoorlijk actief zijn in de hondenhandel.

Volgens de wet heet het dan, dat deze lieden 'bedrijfsmatig' bezig zijn en dan moeten ze natuurlijk ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Daar zie ik streng op toe want, in tegenstelling tot wat we vaak tegenkomen in ons werk, het gaat in deze sector maar om één ding: geldelijk gewin. Snel centen verdienen, waarbij het dierenwelzijn nogal eens in het gedrang komt. De mensen waar wij veelal mee te maken hebben, zijn door allerlei oorzaken in de problemen terechtgekomen en kunnen daardoor niet meer op een verantwoorde wijze voor hun dieren zorgen. Regelmatig hebben deze mensen zelf hulp en begeleiding nodig.

Zoals gezegd, geldt dat niet voor hondenhandelaren. Die weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Als ze dus hun administratie niet op orde hebben, of de jonge hondjes niet de verplichte entingen geven, dan vat ik ze in hun kraag. En dat kan sinds vorig jaar een stuk effectiever dan voorheen, dankzij de mogelijkheid om een zogenaamde bestuurlijke boete op te leggen. Dat zal ze hopelijk leren, want vaccinaties zijn enorm belangrijk voor jonge hondjes met een lage weerstand tegen gevaarlijke infectieziektes, zoals parvo of de ziekte van Carré (de hondenziekte).


Boete voor foute fokkerAls het kan, vind ik het in mijn werk oprecht voldoening geven als ik géén boete hoef op te leggen, géén dieren hoef mee te nemen en tóch voor verbetering van de leefomstandigheden van de dieren kan zorgen. Maar in het geval waar ik het nu over heb, kijk ik wél met tevredenheid terug. De fokker was gewaarschuwd, wist waar ze aan toe was en overtrad tóch de wet. Dan ben je wat mij betreft de klos. Het is dan fijn om te zien dat de regels inmiddels zo zijn aangepast, dat er ook snel en doeltreffend wordt doorgepakt door de instanties. Geen ellenlange strafrechtelijke procedures meer, maar een bestuurlijke boete wanneer dat nodig is. Ik ben er blij mee, want alleen door hondenhandelaren op deze manier op de huid zitten, kunnen we ze dwingen om rekening te houden met dierenwelzijn. En daar gaat het ons om!"

Eduard is werkzaam als districtsinspecteur voor de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in de provincie Zeeland en West-Brabant.