Huishoudelijke mededeling

Gepubliceerd op 29 september 2016 om 10:21

Zoals jullie wel weten zijn we achter de schermen flink bezig met allerhande zaken richting den haag en instanties en media.
Daarnaast zijn we dagelijks bezig met PB 's en mailcontacten, en onderzoekswerk.

Zoals jullie wel weten zijn we achter de schermen flink bezig met allerhande zaken richting den haag en instanties en media.
Daarnaast zijn we dagelijks bezig met PB 's en mailcontacten, en onderzoekswerk.

Naast de meldingen die we doen van gedupeerden aan de instanties, die tevens ook naar de kamer worden doorgestuurd, houden we de politiek natuurlijk in de gaten, daar de beantwoording van staatssecretaris van Dam op kamer vragen nog al te wensen overlaat.
Eind mei is door een onafhankelijk bureau panteia in opdracht van Den Haag na onderzoek een rapport gepresenteerd in den haag. Voor de liefhebbers heel interessant om dit zelf ook te lezen.http://edepot.wur.nl/386618 .
Met name het stuk van de evaluatie van het I & R systeem
verbaasde ons, omdat onze uitkomsten van het niet registreren niet op 10 % uitkwam, maar op 49 % niet geregistreerde honden. zelfs nog in januari 2016.
Hierover hebben we contact gezocht met 1 van de onderzoekers, en uit dat gesprek bleek dat ze totaal niet hebben onderzocht op vastliggende feiten zoals het raadplegen van tracés lijsten en deze niet hebben gecheckt met de databank, maar simpelweg een enquête hebben gehouden, onder niet honden bezitters en honden bezitters en onder fokkers en handelaren.
Op de vraag waarom ze niet de harde bewijzen hadden gebruikt, kregen we het antwoord, van dat ze van de aanwezigheid niet van op de hoogte waren van het bestaan ervan, een trieste zaak dus.

Wij hebben daaropvolgend direct een brief gestuurd naar de staatssecretaris en alle Kamerleden, met dit verhaal en onze bevindingen.

Verder laat het rapport wel goede aanbevelingen zien, of ze opgevolgd gaan worden moeten we afwachten. Wel weten we inmiddels dat de uitvoerende instanties die zorg dragen voor het toezicht op naleving van de wet en het dierenwelzijn niet zodanig bemand zijn om dit adequaat uit te kunnen voeren.
Hopelijk word hier met spoed wel iets aan gedaan, en houd Den Haag zich aan de toezeggingen
Daarnaast hebben ze te maken hebben met een Nederlandse wet, die vol mazen zit, dus enorm fraudegevoelig. en aan de andere kant voor de import en export het Europese recht, die botst met de Nederlandse wet, het resultaat kennen we allemaal, pups moeten worden terug gegeven na in beslagname. Dus ook nog eens frustrerend werk.

Momenteel zijn we bezig met het versturen van brieven aan alle da's, met het verzoek om meldingen te blijven doen, samenwerking en voorlichting, vergezeld van een flyer die ze eventueel in hun praktijk op kunnen hangen.
Heel veel dierenartsen doen of deden geen meldingen meer, omdat ze simpelweg ook het gevoel hebben dat er toch niets mee werd gedaan, dus ook hier zie je afzwakking van motivatie om te melden, wat op zich natuurlijk een kwalijke zaak is voor een beroepsgroep die juist de schrijnende en fraude gevallen direct onder hun ogen krijgen. Maar door het niet meer te melden word er zeker niets gedaan, en word het alleen maar erger. We merken en horen dit niet alleen in Nederland, maar ook speelt dit erg in België.
We hopen dus dat hier een eind aan komt, en dat ze weer gaan melden.

Als alles door gaat binnenkort ook de publicatie van de journalist waar we op de pagina een oproep voor hebben gedaan. als we hier meer over weten laten we dat op de pagina weten.

En we zijn nog bezig met nog een media gebeuren, daarover later meer.

Marktplaats staat het even op een laag pitje, dit in overleg. (controlerende functie) Wij blijven er wel mee bezig, want inhoudelijk moet het misleidende uit die advertenties. Dit geld natuurlijk ook voor andere verkoopsites.

Momenteel zijn we intensief bezig met een onderzoek van import pups uit een derde land. Deze import is bedrijfsmatig en word door bemiddelaars (eigenlijk dus gewoon handel) gedaan zowel in Nederland als België. Inhoudelijk kunnen we hier nu niet op ingaan in het belang van het onderzoek, echter vermelden we dit nu wel omdat we ervoor willen waarschuwen. veel gedupeerden zijn er al. Ze adverteren op MP, en andere verkoopsites maar ook op facebook hebben ze pagina's.