Home » Nieuws » Betere Benelux-samenwerking nodig in strijd tegen malafide hondenhandel

Betere Benelux-samenwerking nodig in strijd tegen malafide hondenhandel

Gepubliceerd op 25 april 2017 12:30

Blijkbaar snappen ze van het hele Traces gebeuren nog niks. Wij hebben al heel vaak meldingen gedaan dat honden - pups niet op de Traces lijsten stonden maar toch in Nederland waren! Het hele uitzoekwerk aangeleverd, waaruit op te maken was dat het niet pluis was. Maar ze steken liever hun kop in het zand. Dan tot actie overgaan!

Betere Benelux-samenwerking nodig in strijd tegen malafide hondenhandel

Het Benelux-parlement nam zaterdag 25 maart tijdens de plenaire sessie in de Eerste Kamer in Den Haag een aanbeveling aan die ministers in de Benelux-landen aanspoort om beter samen te werken en onderling informatie uit te wisselen in de strijd tegen malafide hondenhandel. Het initiatief daarvoor kwam van Benelux-parlementariër Sabine Vermeulen (N-VA).

"Een grensoverschrijdende aanpak is noodzakelijk om de illegale hondenhandel aan te pakken.

De versterking van informatie-uitwisseling tussen de Benelux-landen is uiterst belangrijk om illegaal verkeer te ontdekken en te vervolgen", aldus Vermeulen.

Volgens Vermeulen voldoet het huidige Europese beheersysteem TRACES, waarmee de bewegingen van verhandelde levende dieren te volgen zijn, niet. "Malafide hondenhandelaars onttrekken zich aan controles en vervalsen documenten.

" Een recente studie in opdracht van de Europese Commissie schat dat er maandelijks 46.000 honden worden verhandeld tussen de EU-lidstaten, maar volgens TRACES ging het in 2014 slechts om 20.779 honden: een enorme discrepantie.

Vermeulen: "Daarom vragen we de Benelux-landen een centraal systeem op te zetten dat aangeeft in welke nationale databanken een chipnummer geregistreerd is. Dat traceringssysteem moet toelaten om na te gaan uit welk land een hond afkomstig is en via welke landen het dier finaal op zijn bestemming is gekomen.

Daarbij kan de manier van registratie nog steeds een keuze van een land zelf blijven. Het is een kostenefficiënte maatregel, die een wezenlijk verschil kan maken in de strijd tegen illegale hondenhandel."

18119328_1776161145977018_2289376086114987616_n.jpg


«   »