Wij zijn gelijk in de startblokken gegaan.

Gepubliceerd op 15 januari 2016 om 18:42

N.a.v. de hulpvraag van Duitsland aan Belgie en Nederland, waarop de hr Weyts al in de media heeft gereageerd dat hij zeker hier iets mee wil doen (ook al druk mee bezig is) maar aangeeft dat dit zonder hulp van Nederland niet lukt, dus een beroep doet op samenwerking, waarop de reactie van de woordvoerder van van Dam gewoon een lachertje was en geen blijk laat zien van echt willen samenwerking, zijn we gelijk in de startblokken gegaan.

N.a.v. de hulpvraag van Duitsland aan Belgie en Nederland, waarop de hr Weyts al in de media heeft gereageerd dat hij zeker hier iets mee wil doen (ook al druk mee bezig is) maar aangeeft dat dit zonder hulp van Nederland niet lukt, dus een beroep doet op samenwerking, waarop de reactie van de woordvoerder van van Dam gewoon een lachertje was en geen blijk laat zien van echt willen samenwerking, zijn we gelijk in de startblokken gegaan.

Alle partijen hebben we verzocht met ons om tafel te gaan, want dat ze deze handel en broodfok zwaar onderschatten, en er ook op eerdere kamervragen gesteld aan dijksma niet naar waarheid door haar zijn beantwoord. Hierover zijn ook al gesprekken gevoerd met economische zaken, waar we op hun verzoek stukken over hebben ingediend, waar we ook in aan hebben gegeven wat er noodzakelijk veranderd moest gaan worden in de wet. En dat de handhaving zoals die nu is, gewoon een wassen neus is, want er worden gewoon geen controles gedaan.
Inmiddels zijn we ook in bezit van de controle rapporten, en daaruit bleek dat het zelfs nog erger was als dat wij vermoeden.

De laatste tijd is door ons ook aan alle partijen de meldingen die we hebben gedaan van gedupeerden richting NVWA, onderbouwd met regelrecht bewijs dat ook de bijbehorende documenten niet klopten, ook allemaal al doorgestuurd naar alle partijen.

Na de partijen verzocht te hebben om met ons om de tafel te gaan zitten, om te horen en te zien hoe het in de praktijk echt verloopt, is door de Hr. Wassenberg gereageerd.
Hij heeft ons laten weten dat hij met ons hierover in gesprek wil, en zullen er ook voor zorgen dat hij alle info krijgt die we in ons bezit hebben.

We willen jullie dan ook nu laten weten dat we met hem in gesprek gaan op 25 januari, en kopieën van alle stukken die we hebben, inmiddels een behoorlijk dossier bij hem achter zullen laten, zodat hij weet wat er in werkelijkheid allemaal aan de hand is zodat hij praktijkgericht goed op de hoogte is wanneer van Dam de kamervragen beantwoord.

Als Van Dam wijs is, bereid hij zichzelf goed voor, want blijkens de beantwoording van kamervragen gedaan door dijksma, werd zij niet naar waarheid ingelicht, of ze heeft het naast zich neergelegd.

Hopelijk ziet van Dam de ernst van de zaak wel in, en Geeft hij de NVWA opdracht om direct met daadkracht op te treden, in samenwerking met justitie, want doordat ze zo nalatig zijn geweest zal dit echt nodig zijn.