Vlaanderen Inspectiedienst Dierenwelzijn wordt in een klap de helft groter

Gepubliceerd op 13 mei 2016 om 00:48

Ben Weyts timmert aan de weg, goed nieuws voor vlaanderen!!

Inspectiedienst Dierenwelzijn wordt in een klap de helft groter

Door Ben Weyts op 13 mei 2016, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vlaams Dierenminister Weyts werft 11 nieuwe medewerkers aan voor de Dienst Dierenwelzijn: een capaciteitsuitbreiding met maar liefst 60%. De dienst gaat van 19 naar 30 voltijdse krachten. Dat is nodig, want sinds Dierenwelzijn op Vlaams niveau wordt uitgebouwd tot een volwassen bevoegdheid is het aantal meldingen met maar liefst 85% gestegen. “We geven de inspectie meer slagkracht. Dit is een opstap naar een echte dierenpolitie”, zegt Dierenminister Ben Weyts.

Nu Dierenwelzijn een Vlaamse materie is, wordt de bevoegdheid eindelijk serieus genomen. Er wordt meer en grondig gecontroleerd, dossiers worden niet meer massaal geseponeerd, de malafide puppyhandel wordt kordaat aangepakt, er is een speciaal meldpunt voor dierenartsen gelanceerd, asielmedewerkers krijgen een gedegen opleiding …

De nieuwe mentaliteit slaat aan en zorgt ervoor dat bezorgde burgers sneller en met meer vertrouwen de stap zetten naar het algemeen meldpunt van de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn. In 2015 kwamen er maar liefst 3551 meldingen binnen: een stijging van wel 85%. “We zijn het slachtoffer van ons eigen succes”, zegt Dierenminister Ben Weyts. “Al zijn de echte slachtoffers natuurlijk de dieren in nood. Zij verdienen het dat elke melding opgevolgd wordt”.

Weyts tekent voor een forse aanpak. De cijfers spreken voor zich: het aantal controles ter plaatse steeg in 2015 naar meer dan 2000 (+23%). Per maand worden er nu in Vlaanderen maar liefst 200 dieren in beslag genomen – meer dan 2300 per jaar(+24%). Er kwamen 56% meer PV’s en 154% meer waarschuwingen. Het aantal behandelde dossiers steeg met wel 151%. Weyts: “Wij knijpen geen oogjes dicht voor dierenleed”.

De Dienst Dierenwelzijn krijgt nu versterking. Op vraag van Weyts heeft de Vlaamse Regering een substantiële toename van het personeelsbestand goedgekeurd. Er komen 11 nieuwe medewerkers, waarvan het merendeel bij de inspectie. Het totale aantal medewerkers stijgt van 19 naar 30. “Om ons kordate beleid te kunnen bolwerken, hebben we absoluut extra inspecteurs nodig”, zegt Weyts. “In tijden van besparingen is dit een heel bewuste investering”.

“De pakkans voor dierenbeulen wordt sterk verhoogd”, besluit Weyts.