Aanpak misstanden puppyhandel voorlopig niet aangepast

Gepubliceerd op 11 juli 2016 om 09:25

Het word tijd voor verkiezingen.

bron omroep Brabant

Aanpak misstanden puppyhandel voorlopig niet aangepast

DEN HAAG - Er verandert voorlopig weinig tot niets in de aanpak van misstanden in de hondenhandel. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken. De laakbare praktijken doen zich vooral voor in Brabant.

Van Dam is tegen een meldplicht voor dierenartsen en wil evenmin de capaciteit van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) vergroten. Ook ziet hij een extra onderzoek naar de resultaten van de aanpak van misstanden niet zitten.

Puppy's teruggegeven
Een aantal Kamerleden, onder wie Henk van Gerven (SP, Oss) en Dion Graus (PVV), pleiten al langer voor een strengere aanpak. De twee Kamerleden reageerden onlangs nog boos op het besluit van de NVWA om ruim tachtig puppy’s terug te geven aan een omstreden handelaar in Hapert. De hondjes waren in april in beslag genomen. Mogelijk krijgt de eigenaar nog wel de rekening gepresenteerd voor de tijdelijke opvang van de dieren.

Ook vanuit Provinciale Staten worden regelmatig kritische vragen gesteld.

'Geen reden voor extra importeisen'
Van Gerven en Graus zijn ook voorstander van een vergaande grensoverschrijdende samenwerking. Van Dam gaat er in zijn Kamerbrief vanuit dat naleving van de Europese regelgeving in landen als België wordt gecontroleerd en dat er geen reden is voor extra importeisen.

De bewindsman laat zich leiden door conclusies uit ‘Beleid hondenfokkerij en –handel in Nederland, beleidsdoorlichting en evaluatie I&R-hond', een rapport van onderzoeksbureau Panteia. Hierin staat onder meer dat de onderzoekers vermoeden dat ongeveer tien procent van de handelaren en fokkers het niet zo nauw neemt met de regels.

De meeste meldingen die via ‘144 red een dier’ zijn binnengekomen, waren het gevolg van verwaarlozing. Verder blijkt dat het aantal in bewaring dan wel in beslag genomen honden van 540 in 2010 is gestegen naar 700 in 2014.

'Juiste zaken opgepakt'
Van Dam is blij dat het rapport heeft geconcludeerd dat de overheid de afgelopen jaren de juiste zaken heeft opgepakt. ‘Maar we zijn er echter nog niet’, stelt hij ook. Zo moet de registratie van net geboren pups betrouwbaarder worden en de voorlichting effectiever.

Maar vooral roept Van Dam alle partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen. Hij doelt hier op kopers, fokkers, handelaren en dierenartsen.

Uitgebreide interviews, verhalen en reacties zijn te vinden op de speciale themasite: Puppy X: De tragiek van grootscheepse puppyhandel in Brabant