Home » Nieuws » Hondenfokkerij veroordeeld voor verkoop illegale puppy's

Hondenfokkerij veroordeeld voor verkoop illegale puppy's

Gepubliceerd op 8 juni 2017 10:15

Hij legde J.G. een voorwaardelijke celstraf op van 6 maanden en een geldboete van 6.000 euro. (MMB)

Bron HLN

Het Openbaar Ministerie was bijzonder streng voor een hondenfokker uit Oudenburg die jarenlang illegale puppy's uit Slovakije verkocht in België. De rechter legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 6 maanden en liet meer dan 300.000 euro winst verbeurd verklaren, waarvan 75.000 euro effectief.

#broodfokmoetstoppen

"De feiten zijn bijzonder ernstig. Uit louter winstbejag heeft beklaagde vele kopers en hondenliefhebbers misleid en bovendien de gezondheid van jonge dieren op ernstige wijze in gevaar gebracht. Zijn gedrag kan maatschappelijk gezien niet getolereerd worden en verdient een zware straf." klinkt het bij het Openbaar Ministerie.
De zaak ging aan het rollen toen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in oktober 2012 lucht kreeg van de illegale import van puppy's uit Slovakije door beklaagde J.G. (60) uit Oudenburg.
De man staat aan het hoofd van hondenfokkerij Acantus in Oudenburg en moest zich voor de rechtbank verdedigen voor meer dan 2.000 pups die illegaal zouden verkocht geweest zijn.
De beklaagde kon voor de aanschaf van de honden - van verschillende rassen - geen gezondheidscertificaten, paspoorten of aankoopfacturen voorleggen. Wel beschikten de honden over een Belgisch paspoort, waarop stond dat de dieren op 5 oktober 2012 gevaccineerd waren in ons land. Uit zijn eigen verklaringen bleek echter dat hij de pups maar op 9 oktober 2012 ging halen in het Oostblok. Uit verder telefoonverkeer bleek dat de man al jarenlang bezig was met de malafide praktijken en op verschillende tijdstippen illegale puppy's liet overkomen om verder te verkopen. In de Europese databank werd echter geen enkele invoer geregistreerd.

Deels bewezen
Uit het verdere onderzoek naar het verschil tussen het aantal geboren en geregistreerde pups uit de fokkerij, kwam een groot verschil van ruim 2.000 honden aan het licht. Een grondige inspectie bracht de volledige fraude in kaart tussen 2008 en 2012. J.G. zelf verklaarde voor oktober 2012 nooit honden te hebben ingevoerd en dat de teruggevonden bestellingen op zijn computer nep waren om zijn overspel met de tussenpersoon te verbergen én dat hij soms simpelweg puppy's vergat te registeren. De rechtbank sprak de man voor zo'n 700 pups vrij, maar achtte de import en verkoop van ruim 1.300 illegale puppy's wél bewezen.
Hij legde J.G. een voorwaardelijke celstraf op van 6 maanden en een geldboete van 6.000 euro. (MMB)


«   »