Hoeve Hoogland wil uitbreiden!

Gepubliceerd op 31 augustus 2017 om 11:39

BERUCHTE HONDENFOKKER VRAAGT MILIEUVERGUNNING AAN

Hoeve Hoogland wil bijna drie keer zoveel honden

Bron HLN

De Tielense hondenfokkerij Hoeve Hoogland, die recent in opspraak kwam doordat klanten beweerden er een zieke hond te hebben gekocht, wil haar activiteiten serieus uitbreiden. Het bedrijf vroeg een milieuvergunning aan voor een uitbreiding met 154 honden, wat het totaal op 250 zou brengen. Dierenrechtenorganisaties zoals GAIA reageren verbolgen en dreigen met acties.

Hoeve Hoogland startte op 7 augustus 2017 de procedure voor de milieuvergunningsaanvraag. Het openbaar onderzoek startte op 17 augustus en loopt nog tot 15 september. De belangrijkste uitbreiding die wordt aangevraagd, is het aantal honden: van 96 naar 250 honden, bijna een verdriedubbeling. Daarnaast gaat de vergunning ook over de opslag van meer dan 2 ton mazout en 100 kilogram/liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, zoals reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Tot 15 september kan iedereen nog bezwaarschriften indienen.

#broodfokmoetstoppen

"We hebben ook adviezen opgevraagd, onder andere van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn", vertelt schepen Guy Van de Perre (CD&V). "Eens het onderzoek is afgerond en alle bezwaren en adviezen binnen zijn, zal het stadsbestuur alles evalueren. Op dit moment hebben we nog geen bezwaarschriften ontvangen, al heb ik wel al opgevangen dat mensen het dossier zijn gaan inkijken in het gemeentehuis. De ervaring leert ons bovendien dat bezwaarschriften meestal pas op het laatste moment binnenkomen."

Opvallend: Hoeve Hoogland heeft een aanvraag tot milieuvergunning ingediend, maar geen stedenbouwkundige aanvraag.

"We leiden uit de milieuvergunningsaanvraag af dat er gebouwen bijkomen, maar momenteel is er geen stedenbouwkundige aanvraag", vervolgt Van de Perre. "En die zal toch nodig zijn, want meer dan 150 honden, dat kan niet in de bestaande gebouwen."

Vijf keer veroordeeld
GAIA ziet de plannen van Hoeve Hoogland met lede ogen aan. "Als die uitbreiding er komt, zou dat verschrikkelijk slecht nieuws zijn voor die dieren", reageert voorzitter Michel Vandenbosch. "Hoeve Hoogland verkoopt structureel zieke dieren. Wij krijgen over hen veel klachten binnen, al jarenlang. In 2017 zijn dat er momenteel negen, maar je kan dat getal gerust vermenigvuldigen als je weet dat niet elke klacht bij GAIA terechtkomt. Het is in het belang van de dieren maar ook van de mensen dat deze praktijken stoppen. We bekijken nog welke stappen we zullen ondernemen."

Alle mogelijke middelen
Uit rechtszaakdocumenten die Anthony Godfroid, advocaat en specialist in dierenwelzijnsrecht, ons laat inkijken, blijkt dat Hoeve Hoogland al vijf rechtszaken tegen voormalige klanten heeft verloren en telkens veroordeeld werd tot een geldboete.

Ook nu onderneemt Godfroid weer stappen. "De vzw BSPCA (Belgian Society for Prevention of Cruelty to Animals, red.) heeft mij als advocaat onder de arm genomen om die milieuvergunning met alle mogelijke middelen tegen te houden."

Meer dan 154
Godfroid vreest bovendien dat er veel meer dan 154 honden zullen bijkomen. "Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning definieert 'hond' als elke hond boven de zes maanden. Dus honden onder de zes maanden bestaan niet voor die wetgeving. Hoeve Hoogland vraagt die mileuvergunning vooral aan voor teefjes, aangezien puppy's niet meetellen."

De eigenaar van Hoeve Hoogland wenste telefonisch niet in te gaan op de kwestie.

21192606_1829081584018307_139576131120086756_n-1.png